Avkoda Usa Car VIN

usa logo
carvertical VIN check carvertical VIN check

Bilhistorik

Historien för fordonet du planerar att köpa är mycket viktig. Många gånger är det faktiskt inte bilar som säljs som olycksfria. Låt dig inte luras. Visa tillförlitlig bildata. Det är väldigt lätt. Du behöver bara ange fordonets VIN och den viktigaste informationen kommer att visas på skärmen. Tveka inte, kontrollera alltid VIN innan köpa en bil.
  • Bilar inblandade i olyckor
    50 000 000+
  • Bedrägerier för återställning av körsträcka
    200 000 000+
  • Daglig kostnad för registrerade skador
    104 000 000+

HUR VIN-DEKODERN FUNGERAR

VIN är en genväg till fordonsidentifieringsnummer som låter dig identifiera detaljerna i bilen och till och med lära känna dess historia.

Var hittar man VIN?: under huven, på tröskeln, på bagageutrymmets golv, på dataskylten eller bakom vindrutan.

VIN-nummeravkodning utförs med hjälp av en algoritm som låter dig avkoda all information om ett givet fordon.

KÖP EN BIL - kom ihåg att innan du köper en bil KONTROLLERA ALLTID ditt VIN , underskatta inte denna skyldighet.

Var du hittar VIN'et

Kontrollera instrumentpanelen
Kontrollera instrumentpanelen

De flesta VIN-skyltar visas på den nedre vänstra sidan av instrumentbrädan.

Kontrollera dörren på förarsidan
Titta framför motorblocket

Öppna huven och kolla framsidan av motorn

Under reservdäcket
Kontrollera dörren på förarsidan

VIN-koden ska också visas på förarsidans dörr

Kika i bakhjulsbrunnen
Vehicle documents

Check the vehicle registration documents

Titta framför motorblocket
Fråga säljaren

Fråga säljaren om vinnumret

More details about decoding vin number

A Vehicle Identification Number, or VIN, is a unique 17-character code that is used to identify and track vehicles. This code is assigned to a vehicle when it is manufactured and remains with it throughout its life. It can be found on various parts of the vehicle, such as the dashboard, door jamb, or engine block. Decoding a VIN can provide a lot of useful information about a vehicle, such as its make, model, year, and country of origin. It can also reveal important information about the vehicle's history, including whether it has been in any accidents or has had any major repairs. To decode a VIN, you will need to start by breaking it down into its individual components. The VIN is divided into three sections: the World Manufacturer Identifier (WMI), the Vehicle Descriptor Section (VDS), and the Vehicle Identifier Section (VIS). The WMI is the first three characters of the VIN and identifies the manufacturer of the vehicle. It is assigned by the International Organization for Standardization (ISO) and consists of a combination of letters and numbers. The VDS is the next six characters of the VIN and provides information about the vehicle's features and characteristics. This includes the model, body style, engine type, and other important details. The VIS is the last eight characters of the VIN and is used to identify the specific vehicle within a manufacturer's range. It consists of a combination of numbers and letters that are unique to each vehicle. To decode a VIN, you can use a VIN decoder tool or refer to a VIN decoding chart. These resources will provide you with the specific meanings of each character in the VIN and allow you to identify the make, model, year, and other details about the vehicle. In addition to using a VIN decoder, you can also check the vehicle's title and registration documents, as these may contain more detailed information about the vehicle's history and ownership. It's important to note that while decoding a VIN can provide a lot of useful information about a vehicle, it's not a foolproof way to determine a vehicle's condition or value. It's always a good idea to have a mechanic inspect a used vehicle before purchasing it, even if the VIN appears to be clean.

Gilla oss på FB

Andra Vin-avkodare