Avkoda Mercedes Car VIN

mercedes logo

Hur man avkodar en Mercedes-Benz fordonsidentifikationsnummer (VIN)

En fordonsidentifikationsnummer (VIN) är en unik 17-teckenkod som identifierar ett specifikt fordon. VIN:n för en Mercedes-Benz-fordon innehåller information om tillverkaren, modellen, karossmodellen, motortypen och andra egenskaper. I den här artikeln visar vi hur du avkodar en Mercedes-Benz VIN för att fastställa de specifika uppgifterna om fordonet. Steg 1: Hitta VIN:n Det första steget i att avkoda en Mercedes-Benz VIN är att hitta VIN:n. VIN:n finns vanligtvis på fordonsidentifikationsetiketten, som vanligtvis finns på förarplatsens dörrkarm, instrumentbrädan eller framsidan av motorn. Steg 2: Identifiera betydelsen av varje tecken i VIN:n VIN:n är uppdelad i tre sektioner: World Manufacturer Identifier (WMI), Vehicle Descriptor Section (VDS) och Vehicle Identifier Section (VIS). WMI består av de första tre tecknen och identifierar tillverkaren och ursprungslandet. Till exempel visar en Mercedes-Benz VIN som börjar med 'WDB' att fordonet tillverkats av Mercedes-Benz i Tyskland. VDS består av de fjärde till åttonde tecknen och beskriver fordonets modell, karossmodell och andra egenskaper. Till exempel kan de fjärde till sjunde tecknen i en Mercedes-Benz VIN representera modellen och karossmodellen för fordonet (t.ex. 'C230' för en C-klass-sedan), medan det åttonde tecknet kan indikera motortypen (t.ex. 'K' för en 4-cylindrig motor). VIS består av de nionde till sjuttonde tecknen och identifierar det specifika fordonet. Dessa tecken kan inkludera en kombination av bokstäver och siffror som representerar fordonets modellår, tillverkningsplats och produktionssekvens.

Gilla oss på FB

Andra Vin-avkodare